image/svg+xml Loading
Parcul Natural Bucegi

Plan de
Management

Plan de Management - aprobat prin H.G.187/2011

Planul de management al Parcului Natural Bucegi este documentul oficial care stabileşte cadrul general de desfăşurare al acţiunilor din următorii 10 ani, promovate pentru îndeplinirea obiectivelor ariei protejate, acest document urmând să stea la baza activităţilor Administraţiei Parcului.

Planul de management este un cadru stabil de integrare a problemelor de conservare şi protecţie a mediului natural si cultural cu cele care vizează dezvoltarea socio-economică în Parcul Natural Bucegi şi un instrument de dialog între instituţiile care gestionează resursele naturale şi umane ale acestui spaţiu, iar acţiunile din planul de management au fost formulate ţinând cont de resursele naturale, culturale, sociale şi economice din Parcul Natural Bucegi.

Scopul planului de management este acela de a promova un model de gestiune care să permită dezvoltarea durabilă a comunităţilor umane şi conservarea peisajului, a diversităţii biologice şi a celorlalte valori ale mediului natural şi cultural din Parcul Natural Bucegi.

Planul de management al Parcului Natural Bucegi urmăreşte integrarea obiectivelor de conservare şi protecţie a resurselor naturale în cadrul preocupărilor actorilor locali şi promovarea unei opinii comune pentru a obţine colaborarea continuă a acestora in gestionarea patrimoniului ariei naturale.

Documentul oficial poate fi descărcat apăsând butonul de mai jos

 
Limitele Parcului Natural Bucegi conform H.G.187/2011

-

Documentul oficial poate fi descărcat apăsând butonul de mai jos

 
Zonare internă a Parcului conform H.G. 187/2011

Pentru a asigura atât protecția patrimoniului natural, cât și activități cu specific turistic sau de recoltare sustenabilă a resurselor, parcurile naturale sunt împărțite în patru zone funcționale. Fiecare zonă are reguli și scopuri specifice, adaptate pentru a echilibra necesitățile de conservare cu accesul public și exploatarea sustenabilă de resurse.

Zonele cu protecţie strictă (ZPS) sunt zonele din ariile naturale protejate, de mare importanţă ştiinţifică, ce cuprind zone sălbatice în care nu au existat intervenţii antropice sau nivelul acestora a fost foarte redus. În aceste zone se interzice desfăşurarea oricăror activităţi umane, cu excepţia activităţilor de cercetare, educaţie şi ecoturism, cu limitările descrise în planul de management.

Zonele de protecţie integrală (ZPI) cuprind cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din interiorul ariilor naturale protejate. În aceste zone sunt interzise orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi/sau de conservare. Activităţile de construcţii-investiţii, cu excepţia celor destinate administrării ariei naturale protejate şi/sau activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor destinate asigurării siguranţei naţionale sau prevenirii unor calamităţi naturale.

Zonele de management durabil (ZMD) sunt zone în care exploatarea resurselor este permisă, dar într-un mod prietenos cu natura și sub supravegherea personalului parcului. Activitățile permise includ: vânătoarea, exploatările forestiere, pescuitul, recoltarea ciupercilor, fructelor de pădure și altor produse utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu animale domestice, activități de cercetare, stingere a incendiilor, intervenții împotriva altor calamități naturale. Nu sunt permise construcțiile, cu excepția celor destinate administrării ariei naturale protejate şi/sau activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor destinate asigurării siguranţei naţionale sau prevenirii unor calamităţi naturale. 

Zonele de dezvoltare durabilă (ZDD) sunt zone în care sunt permise toate activitățile din ZMD, plus investițiile în infrastructură turistică.

Documentul oficial poate fi descărcat apăsând butonul de mai jos

 
Propunere Plan de Management Integrat 2023

Noua propunere pentru Planul de Management Integrat al Parcului Natural Bucegi și al sitului Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi este în curs de aprobare la Ministerul Mediului. Acest plan cuprinzător conturează strategii pentru conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității și resurselor naturale din zonă.

Planul de management urmărește să abordeze problemele cheie de conservare, să îmbunătățească protecția habitatelor și să promoveze practici turistice responsabile în cadrul sitului Bucegi Natura 2000. Acesta include măsuri pentru protejarea speciilor pe cale de dispariție, menținerea echilibrului ecologic și reducerea impactului uman asupra mediului. De asemenea, planul subliniază importanța implicării comunității și a dezvoltării durabile pentru a asigura sănătatea pe termen lung a ecosistemului.

În timp ce propunerea este în curs de revizuire, părțile interesate, inclusiv comunitățile locale, conservatori și organizațiile de mediu, sunt încurajate să rămână informate și implicate în proces. Ministerul Mediului desfășoară o evaluare amănunțită pentru a se asigura că planul este aliniat cu standardele și politicile naționale și europene de conservare.

Până când planul de management va primi aprobarea oficială, planul de management anterior, ghidurile și reglementările existente pentru Parcul Natural Bucegi și situl Bucegi Natura 2000 ROSCI0013 rămân în vigoare. Actualizările privind stadiul propunerii vor fi comunicate de către Ministerul Mediului pe măsură ce procesul de verificare progresează.

Documentul oficial poate fi descărcat apăsând butonul de mai jos