image/svg+xml Loading
Parcul Natural Bucegi

Regulament
Parc

Regulament Parc

Prezentul regulament are scopul de a reglementa toate activitățile antropice care se desfășoară pe suprafața Parcului Natural Bucegi (PNB) și în ariile naturale protejate de interes național cuprinse sau atașate perimetrului acestuia, respectiv Situl Natura 2000 ROSCI 0013, rezervațiile Peștera Cocora și Cheile Urșilor, Cheile Tătarului, Valea Horoabei, Rezervația Orzea – Zănoaga, Rezervația Zănoaga – Lucăcilă, Peștera Răteiului, Turbăria Lăptici, Poiana Crucii, Rezervația Plaiul Hoților, Locul fosilifer Plaiul Hoților, Abruptul prahovean Bucegi, Muntele Colții lui Barbeș, Abruptul Bucșoiu - Mălăești – Gaura, Locul fosilifer de la Vama Strunga și monumentele naturii, cu valoare geologică, geomorfologică, speologică sau peisagistică existente în Parcul Natural Bucegi.


Regulamentul PNB are, totodată, ca obiectiv stabilirea de restricții și interdicții legate de valorificarea și managementul resurselor naturale, utilizarea terenurilor, construcțiilor și căilor de circulație, respectarea prevederilor legale referitoare la delimitarea și activitățile permise în zonele de management existente legal, în vederea protecției și conservării adecvate a bunurilor patrimoniului natural și cultural din PNB.


Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru RNP Romsilva – Administrația Parcului Natural Bucegi, toate autoritățile care reglementează activități pe teritoriul ariilor naturale protejate, respectiv unitățile administrativ teritoriale, care dețin sau administrează terenuri în PNB, persoanelor fizice sau juridice, care dețin sau care administrează terenuri și alte bunuri și/sau care desfășoară activități în perimetrul PNB și în vecinătatea acestora, firmelor care efectuează lucrări sau administrează bunuri, tuturor categoriilor de cercetători, ecologi, turiști, alpiniști și speologi care desfășoară activități în PNB.

Documentul oficial poate fi descărcat apăsând butonul de mai jos