image/svg+xml Loading
Bucegi Natural Park

Management
Plan

Park Management Plan - approved by H.G. 187/2011

Management Plan of Bucegi Natural Park is the official document that establishes the general framework for the actions to be carried out over the next 10 years to achieve the objectives of the protected area, and will be the basis for the activities of the Park Administration.

The Management Plan is a stable framework for integrating the issues of conservation and protection of the natural and cultural environment with those aimed at socio-economic development in Bucegi Natural Park and an instrument for dialogue between the institutions that manage the natural and human resources of this area. The actions in the Management Plan have been formulated taking into account the natural, cultural, social and economic resources of Bucegi Natural Park.

The aim of the management plan is to promote a management model that allows the sustainable development of human communities and the conservation of the landscape, biological diversity and other values of the natural and cultural environment of Bucegi Natural Park.

The management plan of Bucegi Natural Park aims to integrate the objectives of conservation and protection of natural resources into the concerns of local stakeholders and to promote a common view in order to achieve their continued collaboration in the management of the natural area's heritage.

The official document can be downloaded below

 
Bucegi Natural Park Limits

-

The official document can be downloaded below

 
Zonare internă a Parcului conform H.G. 187/2011

Pentru a asigura atât protecția patrimoniului natural, cât și activități cu specific turistic sau de recoltare sustenabilă a resurselor, parcurile naturale sunt împărțite în patru zone funcționale. Fiecare zonă are reguli și scopuri specifice, adaptate pentru a echilibra necesitățile de conservare cu accesul public și exploatarea sustenabilă de resurse.

Zonele cu protecţie strictă (ZPS) sunt zonele din ariile naturale protejate, de mare importanţă ştiinţifică, ce cuprind zone sălbatice în care nu au existat intervenţii antropice sau nivelul acestora a fost foarte redus. În aceste zone se interzice desfăşurarea oricăror activităţi umane, cu excepţia activităţilor de cercetare, educaţie şi ecoturism, cu limitările descrise în planul de management.

Zonele de protecţie integrală (ZPI) cuprind cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din interiorul ariilor naturale protejate. În aceste zone sunt interzise orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi/sau de conservare. Activităţile de construcţii-investiţii, cu excepţia celor destinate administrării ariei naturale protejate şi/sau activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor destinate asigurării siguranţei naţionale sau prevenirii unor calamităţi naturale.

Zonele de management durabil (ZMD) sunt zone în care exploatarea resurselor este permisă, dar într-un mod prietenos cu natura și sub supravegherea personalului parcului. Activitățile permise includ: vânătoarea, exploatările forestiere, pescuitul, recoltarea ciupercilor, fructelor de pădure și altor produse utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu animale domestice, activități de cercetare, stingere a incendiilor, intervenții împotriva altor calamități naturale. Nu sunt permise construcțiile, cu excepția celor destinate administrării ariei naturale protejate şi/sau activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor destinate asigurării siguranţei naţionale sau prevenirii unor calamităţi naturale. 

Zonele de dezvoltare durabilă (ZDD) sunt zone în care sunt permise toate activitățile din ZMD, plus investițiile în infrastructură turistică.

The official document can be downloaded below

 
2023 management plan proposal

The new proposal for the Integrated Management Plan of Bucegi Natural Park and the Natura 2000 site ROSCI0013 Bucegi is currently under approval at the Ministry of Environment. This comprehensive plan outlines strategies for the conservation and sustainable use of the area’s biodiversity and natural resources.

The management plan aims to address key conservation issues, improve habitat protection, and promote responsible tourism practices within the Bucegi Natura 2000 site. It includes measures to protect endangered species, maintain ecological balance, and reduce human impact on the environment. Additionally, the plan emphasizes the importance of community involvement and sustainable development to ensure the long-term health of the ecosystem.

While the proposal is under review, stakeholders, including local communities, conservationists, and environmental organizations, are encouraged to stay informed and engaged in the process. The Ministry of Environment is conducting a thorough evaluation to ensure that the plan aligns with national and European conservation standards and policies.

Until the management plan receives official approval, the previous management plan, guidelines, and existing regulations for Bucegi Natural Park and the Bucegi Natura 2000 site ROSCI0013 remain in effect. Updates on the status of the proposal will be communicated by the Ministry of Environment as the verification process progresses.

The official document can be downloaded below