Sigle EU
Romsilva
frunza Tarife pentru activităţi în Parcul Natural Bucegi

Anexă la Adresa Nr. 20311/ECU/13.03.2018 Cuantumul tarifelor instituite de către RNP ROMSILVA – Administrația Parcului Natural Bucegi R.A. pentru Parcul Natural Bucegi împreună cu ROSCI0013 Bucegi și rezervațiile naturale deținute în administrare , conform art. 30 alin(3) și (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice aprobată cu modificări și completări prin Legea Nr. 49/2011 cu modificările și completările ulterioare este următorul: :

Nr. crt. Serviciul Tipul de serviciu Cuantum tarif (lei) cu TVA
1*
Vizitare
Tarif vizitare valabil 3 luni/persoana 10 lei / persoană
2**
2.1 Analiza şi verificarea documentaţiei în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private sau revizuirea/actualizarea acordului de mediu Analiza şi verificarea documentaţiei în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi emiterea avizului pentru proiectele care nu se supun studiului de evaluare a impactului asupra mediului / evaluare adecvată 180 lei pentru persoane fizice
380 lei pentru persoane juridice
Analiza şi verificarea documentaţiei în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi emiterea avizului pentru proiectele care se supun studiului de evaluare a impactului asupra mediului / evaluare adecvată 480 lei pentru persoane fizice
1900 lei pentru persoane juridice
Analiza şi verificarea documentaţiei şi emiterea avizului pentru revizuirea / actualizarea acordului de mediu
240 lei pentru persoane fizice
490 lei pentru persoane juridice
2.2 Analiza şi verificarea documentaţiei în cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu / autorizaţiei integrate de mediu
Analiza şi verificarea documentaţiei în cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu fără bilanţ de mediu şi emiterea avizului
240 lei pentru persoane fizice
480 lei pentru persoane juridice
Analiza şi verificarea documentaţiei în cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei integrate şi emiterea avizului
3900 lei pentru persoane juridice
Analiza şi verificarea documentaţiei cu bilanţ de mediu şi emiterea avizului
480 lei pentru persoane fizice
900 lei pentru persoane juridice
Analiza şi verificarea documentaţiei şi emiterea avizului pentru revizuirea / actualizarea autorizaţiei de mediu
120 lei pentru persoane fizice
240 lei pentru persoane juridice
Analiza şi verificarea documentaţiei şi emiterea avizului pentru revizuirea / actualizarea autorizaţiei integrate de mediu
2400 lei persoane juridice
2.3 Parcurgerea procedurii de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe
Analiza şi verificarea documentaţiei şi emiterea avizului pentru planuri şi programe
240 lei pentru persoane fizice
480 lei pentru persoane juridice
2.4 Analizarea documentaţiilor care privesc activităţile de recoltare / capturare şi/sau achiziţionare şi/sau comercializare a unor plante şi animale din flora şi fauna sălbatică în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată, a unor flori de mină, fosile de plante şi fosile de animale vertebrate şi nevertebrate
Analiza şi verificarea documentaţiei şi emiterea avizului
50 lei pentru persoane fizice
240 lei pentru persoane juridice
3
Fotografiere floră, faună, habitate naturale şi peisaj în scop comercial
  Albume
 • Plan local
 • Plan regional
 • Plan naţional
 • Plan internaţional
100 lei / zi
  Materiale publicitare
 • Plan local
 • Plan regional
 • Plan naţional
 • Plan internaţional
100 lei / zi
  Publicaţii diverse
 • Plan local
 • Plan regional
 • Plan naţional
 • Plan internaţional
100 lei / zi
4
Filmare floră, faună, habitate naturale şi peisaje în scop comercial (film artistic, spot publicitar / documentar).
  Film artistic
 • Plan local
 • Plan regional
 • Plan naţional
 • Plan internaţional
1500 lei / zi
  Spot publicitar
 • Plan local
 • Plan regional
 • Plan naţional
 • Plan internaţional
1500 lei / zi
  Film documentar
 • Plan local
 • Plan regional
 • Plan naţional
 • Plan internaţional
1500 lei / zi

 

*) Cu excepția persoanelor menționate la Art. 3 alin (2) din Ordinul Nr. 3836/2012 cu modificările și completările ulterioare

**) Cu excepția persoanelor asistate social ( venit minim pe economie/ajutor social/ajutor de handicap/pensie minimă social garantată.)

 

Romsilva