Sigle EU
Romsilva
frunza Regulamentul Parcului

Parcul Natural Bucegi - PNB înfiinţat în anul 2000 conform Legii nr. 5/2000, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este arie protejată de interes naţional, fiind încadrat conform clasificării U.I.C.N. în categoria V - Parc Natural.

Scopul principal al existenţei şi managementului Parcului este protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacţiunea activităţii umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică, deseori cu o mare diversitate specifică, genetică şi ecosistemică. Acest scop urmăreşte menţinerea interacţiunii armonioase a omului cu natura prin protejarea diversităţii habitatelor şi peisajului promovând păstrarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor, încurajarea şi consolidarea activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale ale populaţiei locale. De asemenea, se oferă publicului posibilităţi de recreere sau turism şi se încurajează activităţile ştiinţifice şi educaţionale.

Limitele Parcului Natural Bucegi a cărei suprafaţă a fost stabilită iniţial conform Legii nr. 5/2000 sunt cele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 230/2003, cu modificările ulterioare.

Pentru mai multe informatii: download Regulamentul Parcului Natural Bucegi

 

Romsilva