Sigle EU
Romsilva
frunza Planul de management

Planul de Management al Parcului Natural Bucegi a fost elaborat de catre Administratia Parcului in perioada 2005 – 2007 conform legislatiei specifice privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice si a fost actualizat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

In procesul de elaborare s-a tinut cont si de prevederile legale si normele tehnice pe baza carora sunt valorificate cele mai importante resurse naturale in perimetrul Parcului Natural Bucegi. Intrucat Parcul Natural Bucegi este inclus in situl Natura2000 – Bucegi ROSCI0013 au fost adoptate masuri de management in vederea conservarii habitatelor naturale si a speciilor salbatice de interes comunitar identificate in perimetrul ariei naturale protejate.

Planul de Management a fost avizat de catre Consiliul Stiintific al Parcului in sesiunea extraordinara din data 30.01.2008. Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, documentul a fost supus avizarii Consiliului Consultativ de Administratie in sesiunea din 20.07.2010. In cadrul acestei sesiuni, Planul de Management a fost avizat cu obiectii de catre unii membri ai Consiliului Consultativ conform Procesului Verbal de Sedinta anexat. Obiectiile formulate au fost analizate in cadrul sesiunii Consiliului Stiintific din data de 04.08.2010, ocazie cu care a fost emis avizul favorabil final.

Obiectiile ce nu au fost adoptate de catre Consiliul Stiintific in prezentul Plan, fac obiectul unei documentatii ce il insoteste, fiind supusa pe aceasta cale analizei Agentiei Nationale pentru Arii Protejate.

PlanPlanul de Management are trei componente:

  1. Partea I-a structurata in 6 capitole, 154 pagini, 15 tabele şi 2 grafice;
  2. Partea a II-a contine 49  anexe cu 70 tabele, 65 grafice;
  3. Partea a III-a contine 5 harti editate pe suport de hartie, color, format A0.

Administratia Parcului Natural Bucegi multumeste pe aceasta cale membrilor Consiliului Stiintific, colegilor din Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, din Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice Bucuresti, colegilor din Ministerul Mediului si Pădurilor şi din Agenţiile de Mediu Judetene care prin documentatiile, sugestiile si analizele competente au contribuit la elaborarea lucrarii.

De asemenea multumeste Directiei Silvice Târgovişte pentru sprijinul financiar de care beneficiaza pentru buna administrare a Parcului si elaborarea acestui Plan de Management.

Download Planul de management

 

Romsilva