Sigle EU
Romsilva
frunza Bine ati venit

SfinxulParcul Natural Bucegi este unitate cu personalitate juridică a Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva şi este unul dintre cele 27 de parcuri naturale şi naţionale din Romania.

Zona munților Bucegi, despre care exista referiri din secolul al XV-lea, a fost propusă pentru protejare încă din anul 1936, datorită peisajelor inegalabile şi a diversității speciilor de plante şi animale specifice acestui masiv.

Prin ordinul ministrului Mediului nr. 7/1990, a fost oficializat pentru prima dată ca Parc Naţional iar prin Legea 5/2000, i se conferă statutul de Parc Natural, ale cărui limite au fost stabilite prin H.G. 230/2003.

Parcul Natural Bucegi este situat în partea estică a Carpaților Meridionali şi cuprinde întreg Masivul Bucegi desfășurat sub forma unei potcoave cu deschidere sudică şi delimitat de abrupturi ce depășesc frecvent 1000 m.

Parcul Natural Bucegi are o suprafața de 32 497 ha desfășurată pe teritoriul administrativ a 3 județe : Dâmbovița , Prahova , Braşov. Jumătate din aceasta suprafața este cuprinsa pe teritoriul județului Dâmbovița iar cealaltă jumătate este împărțita aproximativ egal între județele Prahova şi Brașov.

Denumirea vine de la “Buciac” sau  “Buceci” așa cum apare în denumirile medievale ale secolului  al XVI – lea, acest cuvânt având semnificația de pădure de fag , această asociație vegetală acoperind o bună parte din versanții sub 1000 m altitudine ai acestei culmi montane

Limite :

La vest -V. Brateiului şi Șaua Bucșa despart Bucegii de Masivul Leaota;
Limita Nordica este cea mai impunătoare, fiind un abrupt fragmentat de văi glaciare care domina cu 1200-1400m Culoarul Râșnovului şi Clăbucetele Predealului.
La est - Culoarul Prahovei formează limita cea mai bine definită şi cel mai impresionant abrupt tectoeroziv din România - “Abruptul Prahovean” , străbătut de numeroase văi cu izvoare şi cascade.
La Sud - se întâlnesc pante mai domoale ce fac trecerea către Subcarpați.

munte Noutati

TARIFUL DE VIZITARE a ariei naturale protejate Parcul Natural Bucegi - sit Natura 2000 este în valoare de 10 lei / pers / 3 luni - poate fi achitată la cele două automate de bilete amplasate în apropierea staţiei de telecabină din Buşteni la intrarea în Centrul de Vizitare al Parcului Natural Bucegi şi în apropierea staţiei de plecare a telegondolei din Sinaia - punctul Furnica. De asemenea se poate achita la unităţile de alimentaţie publică şi cazare (cabane şi camping Zănoaga) şi pe traseele turistice la rangerii din structura Administraţiei Parcului.

09.11.2018 Anunţ privind calificarea dosarelor depuse în vederea ocupării postului de jurist în cadrul Administraţiei Parcului Natural Bucegi - download

11.10.2018 Anunţ important

Administraţia Parcului Natural Bucegi organizează în data de 12.11.2018, ora 9:00, la sediul social din com. Moroeni, str. Principală, nr. 71, jud. Dâmboviţa examen/concurs pentru ocuparea următorului post vacant:

- CONSILIER JURIDIC (JURIST) cu normă întreagă

Concursul se va desfăşura conform prevederilor punctului 3 şi 5 din Anexa nr. 9 la Contractul Colectiv de Muncă al RNP - Romsilva în vigoare, referitoare la promovarea şi încadrarea în muncă a salariaţilor din cadrul unităţilor Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, respectiv Etapa a II a. Înscrierea candidaţilor (depunerea dosarelor în conformitate cu dispoziţiile pct. 8 al anexei nr. 9 la CCM în vigoare) se face la sediul APN Bucegi, până cel târziu în data de 08.11.2018, orele 14:00.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la nr. de telefon: 0245772640 sau 0730652243 zilnic între orele 8:30 - 16:00 sau la adresa de mail bucegipark@gmail.com

Condiţiile de înscriere la concurs, bibliografia şi lista documentelor pentru dosar o puteţi descărca accesând linkul de mai jos.

Anunţ şi bibliografie - jurist

15.03.2017 Anunţ important - Planul de Management integrat al Parcului Natural Bucegi şi al Sitului Natura 2000 ROSCI0013

Actiune

          Regia Națională a Pădurilor-Romsilva RA, Administrația Parcului Natural Bucegi având sediul în str. Principală nr. 71, județ Dâmbovița, localitatea Moroeni, titular al Planului de Management integrat al Parcului Natural Bucegi și al Sitului Natura 2000 ROSCI 0013, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru Planul mai sus menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a Planului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița, din localitatea Târgoviște, str. Ialomiței nr.1, jud. Dâmbovița, de luni până joi între orele 09,00-11,00.
Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul A.P.M. Dâmbovița, în termen de 15 zile de la data publicării anunțului. Planul de Management integrat aflat în procedura de evaluare de mediu poate fi consultat accesand link-ul de mai jos:

Plan de Management - varianta 2018

 

Romsilva